TR  |  EN

Ar&Ge

AR-GE ekibi, sektörde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip eder ve değerlendirir.

İhtiyaç analizleri yaparak kurumun zayıf ve güçlü alanları konusunda değerlendirmeler yapar, zayıf yanları güçlendirme konusunda projeler geliştirir.

Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde kurum dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.
Çevre’de yaşam kültürünü destekleyen ve geliştiren projeler üretir.

Sürdürülen projelerin işleyişini denetler, sonuçlarını değerlendirir ve raporlar hazırlar.
TR  |  EN

Ar&Ge

AR-GE ekibi, sektörde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip eder ve değerlendirir.

İhtiyaç analizleri yaparak kurumun zayıf ve güçlü alanları konusunda değerlendirmeler yapar, zayıf yanları güçlendirme konusunda projeler geliştirir.

Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde kurum dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.
Çevre’de yaşam kültürünü destekleyen ve geliştiren projeler üretir.

Sürdürülen projelerin işleyişini denetler, sonuçlarını değerlendirir ve raporlar hazırlar.
     TR  |  EN     

Ar&Ge

AR-GE ekibi, sektörde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip eder ve değerlendirir.

İhtiyaç analizleri yaparak kurumun zayıf ve güçlü alanları konusunda değerlendirmeler yapar, zayıf yanları güçlendirme konusunda projeler geliştirir.

Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde kurum dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.
Çevre’de yaşam kültürünü destekleyen ve geliştiren projeler üretir.

Sürdürülen projelerin işleyişini denetler, sonuçlarını değerlendirir ve raporlar hazırlar.