TR  |  EN

Muayene Bölümü

EZT ELEKTRİK İMALAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. ORTAKLAR/ÜST YÖNETİM YÜKÜMLÜLÜK  BEYANI

Muayene faaliyetleri için kurulan Kalite Yönetim Sistemi'ni sürdürmek ve geliştirmek için gerekli kaynakların temini, personelin katılımını sağlamak yönetimimizin güvencesindedir.

Muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün verilmeyeceğini beyan eder.

Bu anlamda:
» Muayene işlemlerini ilgili ulusal\uluslararası standartlar ve ilgili direktif, yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir.
» Muayene faaliyetleri iç ve dış baskılardan, telkin ve müdahalelerden bağımsız olarak gerçekleştirilir
» Muayene faaliyetleri; bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür
» Muayene personeli; teknik kararlarını (muayene sonuçları) etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve psikolojik baskıdan uzak ve bağımsız davranır.
» Muayene personeli, muayene çalışmaları ile ilgili sonuçların bağımsızlığını, doğruluğunu ve gizliliğini tehlikeye sokabilecek bir bağlantı içinde yer almaz.
» Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokümanlara uygun çalışır.
» Muayene faaliyetlerinde müşterilerin gizli bilgi ve mülki hakları korunur.
» Müşterimiz ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikayet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümlenir

EZT ELEKTRİK Muayene bölümü bu yükümlülük beyanı ile yukarıda sıralanan konuların gerçekleştirilmesi sorumluluğunu kabul ettiğini beyan eder.
TR  |  EN

Muayene Bölümü

EZT ELEKTRİK İMALAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. ORTAKLAR/ÜST YÖNETİM YÜKÜMLÜLÜK  BEYANI

Muayene faaliyetleri için kurulan Kalite Yönetim Sistemi'ni sürdürmek ve geliştirmek için gerekli kaynakların temini, personelin katılımını sağlamak yönetimimizin güvencesindedir.

Muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün verilmeyeceğini beyan eder.

Bu anlamda:
» Muayene işlemlerini ilgili ulusal\uluslararası standartlar ve ilgili direktif, yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir.
» Muayene faaliyetleri iç ve dış baskılardan, telkin ve müdahalelerden bağımsız olarak gerçekleştirilir
» Muayene faaliyetleri; bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür
» Muayene personeli; teknik kararlarını (muayene sonuçları) etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve psikolojik baskıdan uzak ve bağımsız davranır.
» Muayene personeli, muayene çalışmaları ile ilgili sonuçların bağımsızlığını, doğruluğunu ve gizliliğini tehlikeye sokabilecek bir bağlantı içinde yer almaz.
» Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokümanlara uygun çalışır.
» Muayene faaliyetlerinde müşterilerin gizli bilgi ve mülki hakları korunur.
» Müşterimiz ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikayet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümlenir

EZT ELEKTRİK Muayene bölümü bu yükümlülük beyanı ile yukarıda sıralanan konuların gerçekleştirilmesi sorumluluğunu kabul ettiğini beyan eder.
     TR  |  EN     

Muayene Bölümü

EZT ELEKTRİK İMALAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. ORTAKLAR/ÜST YÖNETİM YÜKÜMLÜLÜK  BEYANI

Muayene faaliyetleri için kurulan Kalite Yönetim Sistemi'ni sürdürmek ve geliştirmek için gerekli kaynakların temini, personelin katılımını sağlamak yönetimimizin güvencesindedir.

Muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün verilmeyeceğini beyan eder.

Bu anlamda:
» Muayene işlemlerini ilgili ulusal\uluslararası standartlar ve ilgili direktif, yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir.
» Muayene faaliyetleri iç ve dış baskılardan, telkin ve müdahalelerden bağımsız olarak gerçekleştirilir
» Muayene faaliyetleri; bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür
» Muayene personeli; teknik kararlarını (muayene sonuçları) etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve psikolojik baskıdan uzak ve bağımsız davranır.
» Muayene personeli, muayene çalışmaları ile ilgili sonuçların bağımsızlığını, doğruluğunu ve gizliliğini tehlikeye sokabilecek bir bağlantı içinde yer almaz.
» Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan dokümanlara uygun çalışır.
» Muayene faaliyetlerinde müşterilerin gizli bilgi ve mülki hakları korunur.
» Müşterimiz ve/veya üçüncü taraflardan gelen şikayet ve itirazları hiçbir etki altında kalmadan çözümlenir

EZT ELEKTRİK Muayene bölümü bu yükümlülük beyanı ile yukarıda sıralanan konuların gerçekleştirilmesi sorumluluğunu kabul ettiğini beyan eder.